تبلیغات
گرامر انگلیسی

گرامر انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

شکل سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

برای ساختن جمله سوالی منفی در ماضی بعید استمراری باید به فرمول بالا not اضافه کرد مانند فرمول زیر

had +فاعل+ been +not+فعل

مثال از فعل live

had i not been living

زندگی نمی کردم

had you not been living

زندگی نمی کردی

had we not been living

زندگی نمی کردیم

had you not been living

زندگی نمی کردید

had they not been living

زندگی نمی کردند

had he not been living

زندگی نمی کرد

مثال از فعل work

had i not been working

من کار نمی کردم

had you not been working

تو کار نمی کردی

had you not been working

شما کار نمی کردید

had we not been working

ما کار نمی کردیم

had they not been working

ان ها کار نمی کردند

had he not been working

او کار نمی کرد

مثال از فعل teach

had i not been teaching

من درس نمی دادم

had you not been teaching

تو در س نمی دادی

had we not been teaching

ما درس نمی دادیم

had they not been teaching

ان ها در س نمی دادند

had he not been teaching

او درس نمی داد

had you not been teaching

شما درس نمی دادید

مثال از فعل come

had i not been coming

من نمی امدم

had you not been coming

تو نمی امدی

had they not been coming

ان ها نمی امدند

had you not beencoming

شما نمی امدید

had we not been coming

ما نمی امدیم

had he not been coming

او نمی امد

مثال از فعل drive

had i not been driving

من نمی راندم

had you not been driving

تو نمی راندی

had you not been driving

شما نمی راندید

had we not been driving

ما نمی راندیم

had he not been driving

او نمی راند

had they not been driving

ان ها نمی راندند

مثال از فعل play

had i not been playing

بازی نمی کردم

had you not been playing

بازی نمی کردی

had he not been paling

بازی نمی کرد

had they not been playing

بازی نمی کردند

had you not been playing

بازی نمی کردید

had we not been playing

بازی نمی کردیم

اموزش گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

formationجمله با گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری

برای ساختن جمله گذشته کامل استمراری از فرمول زیر استفاده کمیشود

باید توجه داشت که فعل در این زمان ing می گیرد و در واقع همان ماضی بعید کامل در زبان فارسی است که با ذکر مثال برای شما شرح داده ایم

فاعل + been+had+فعل + ing

مثال از فعل bring در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

i had been bringing

من می اوردم

you had been bringing

تو می اوردی

they had been bringing

ان ها می اوردند

you had been bringing

شما می اوردید

he had been bringing

او می اورد

we had been bringing

ما می اوردیم

مثال برای فعل to live در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

I had been living

زندگی می کردم

you had been living

زندگی می کردی

he had been living

زندگی می کرد

we had been living

زندگی می کردیم

you had been living

زندگی می کردید

they had been living

زندگی می کردند

مثال از فعل to go در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

I had been going

من می رفتم

you had been going

تو می رفتی

we had been going

ما می رفتیم

you had been going

شما می رفتید

they had been going

ان ها می رفتند

he had been going

شما می رفتید

مثال از فعل come در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

I had been coming

من می امدم

you had been coming

تئ می امدی

they had been coming

ان ها می امدند

you had been coming

شما می امدید

he had been coming

او می امد

we had been coming

ما می امدیم

مثال از فعل PLAY در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

WE had been playing

ما بازی می کردیم

you had been playing

تو بازی می کردی

they had been playing

ان ها بازی می کردند

i had been playing

من بازی می کردم

he had been playing

او بازی می کرد

you had been playing

شما بازی می کردید

اموزش جمله ساختن شکل منفی گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

برای ساختن جمله منفی با این گرامر باید مطابق فرمول زیر عمل کنیم

فاعل +been+not+had+فعل +ing

مثال از فعل dance برای جمله سازی در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

i had been not dancing

من نمی رقصیدم

you had been not dancing

تو نمی رقصیدی

they had been not dancing

ان ها نمی رقصیدند

we had been not dancing

ما نمی رقصیدیم

he had been not dancing

او نمی رقصید

you had been not dancing

شما نمی رقصیدید

مثال از فعل come برای جمله سازی در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

I had not been coming

من نمی امدم

you had not been coming

تو نمی امدی

we had not been coming

ما نمی امدیم

they had not been coming

ان ها نمی امدند

he had not been coming

او نمی امد

you had not been coming

شما نمی امدید


مثال از فعل give برای جمله سازی در گرامر زبان انگیسی گذشته کامل استمراری

I had not been giving

من نمی کرفتم

you had not been giving

تو نمی گرفتی

they had not been giving

ان ها نمی گرفتند

he had not been giving

او نمی گرفت

you had not been giving

شما نمی گرفتید

we had not been giving

ما نمی گرفتیم

مثال از فعل work برای جمله سازی در گرامر زبان انگلیسی گذشته کامل استمراری

I had not been working

من کار نمی کردم

you had not been working

تو کار نمی کردی

they had not been working

ان ها کار نمی کردند

we had not been working

ما کار نمی کردیم

you had not been working

شما کار نمی کردبد


برچسب ها : گرامر گذشته کامل استمراری , گذشته کامل استمراری در انگلیسی , گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 4 مهر 1397ساعت 20:22 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 19

گرامر زبان انگلیسی حال ساده


گرامر انگلیسی زمان حال ساده

در چه مواردی از گرامر زبان انگلیسی حال ساده استفاده میکنیم؟

1-وقتی بخواهیم حقیقت یا علمی را بیان کنیم

2-وقتی بخواهیم دو عمل که یکی در زمان کوتاه تر و دیگری در زمان طولانی تر انجام شده بیان کنیم

3-وقتی نقل قولی از بزرگان یا دانشمندان را بخواهیم بیان کنیم

4-برای به کار بردن عاداتی که تکرار می شوند

5-برنامه های اینده که برنامه ریزی شده اند .

6-برای فعل های حالت که علایق شخصی فردی رانشان می دهند .

7-برای بیان توانایی ها و استعداد

8- بعد از حرف های ربط

مثال برای usage گرامر زبان انگلیسی حال ساده

she likes plant

she solves problem

.....:antony rabbin

she usually drive to hospital

she born in tehran

ali has a ticket tomarrow

zahra has black eyes

i see my mother every tuesday

i go to gym every day

i wake up at 6 am every friday

فرمول ساختن گرامر زبان انگلیسی حال ساده

برای ساختن جمله حال ساده از یک قاعده ی کلی استفاده می شود

فاعل +مصدر بدون to

مثلا

i go to work

من به سرکار می روم

i go to hospital

من به بیمارستان می روم

i like plants

من گیاهان را دوست دارم

she likes hip hop

او رقص هیپ هاپ را دوست دارد

they come our town

ان ها به شهر ما می ایند

she comes our town

او به شهر ما می اید

she arrives

او می رسد

they feel good

ان ها احساس خوبی دارند

she has kind family

او خانوانده مهربانی دارد

he swims in sea

او در دریا شنا می کند

I work in hospital

من در بیمارستان کار می کنم

He plays football every tuesday

او هرروز فوتبال بازی می کند

The bus leaves at half past four

اتوبوس ساعت 4 و نیم رفت

I don't know the answer

من جواب را نمی دانم

I see my friend every day

من هر روز دوستم را می بینم

he doesn't often go to the cinema on wednesday

او بیش تر اوقات چهارشنبه ها به سینما نمی رود

I see my friend every day

من دوستم را هرروز می بینم

I go cinema every tuesday with my sister

من سه شنبه ها با خواهرم به سینما می روم .

I visit dentist every day

من هر روز به دندان پزشک مراجعه میکنم .

the old man walks his cat every day

ان پیر مرد هرروز با گربه اش به پیاده روی می رود

چگونه در گرامر زبان انگلیسی حال ساده جمله منفی بسازیم؟

برای ساخت جمله منفی فقط کافی است به جمله do یا does + not اضافه کنیم

مثلا

she doesn't come our town

او به شهر ما نمی اید

she doesn't like hip hop

او هیپ هاپ دوست ندارد

i don't work

من کار نمیکنم

i don't like dance

من رقص را دوست ندارم

they don't go home

ان ها به خانه نمی روند

they don't know him

ان ها او را نمی شناسند

they do not know you say

انها حرف های تورا نفهمیدند

they do not ride

ان ها نمی رانند

چگونه با گرامر زبان انگلیسی حال ساده جمله سوالی بسازیم؟

برای ساخت جمله سوالی کافیست do یا does را به اول جمله بیاوریم توجه داشته باشیم در جمله ای که does می اید هرگز از فعلی که s یا es گرفته نباید استفاده شود فقط از فعل ساده باسد استفاده کرد

مثال

dou you love him

تو او را دوست داری

do you like plant

تو گیاهان را دوست داری

do you go to gym

تو به باشگاه می روی

does she write

او نوشت

does he go

او رفت

does he eat pizza

ایا او پیتزا را خورد

do they sleep

ایا ان ها خوابیدند

do they solve problem

ایا ان ها مشکل را حل کردند

do they see theacher

ان ها معلم را دیدند

do they visit

انها ملاقات کردند


چگونه با گرامر زبان انگلیسی حال ساده جمله سوالی منفی بسازیم

do + فاعل + not + مصدر بدون to

does + فاعل + not + مصدر بدون to

do'nt + فاعل + مصدر بدون to

does'nt + فاعل + مصدر بدون to

برای ساخت جمله سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی حال ساده کافی است not را بعد از فاعل بیاوریم

مثال برای سوال منفی گرامر زبان انگلیسی حال ساده

do i not give

من ان را نگرفتم

do we not go

ما نرفتیم

do they not bring

ان ها نیاوردند

do we not ride

ما نراندیم؟

do i not say

من نگفتم

do i not arrive

من نرسیدم

does she not come

او نیامدdoes he not come

او نیامد

do they not come

ان ها نیامدنذد

do you not come

تو نیامدی

شکل دیگر ساختن جمله سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی حال ساده

برای ساختن جمله سوالی منفی در گرامر زبان انگلیسی حال ساده شکل دیگری نیز موجود است به مثال های زیر توجه کنید

don not we give

do not we go

do not we come

do not we bring

do not they come

do not they drive

do not they say

does not she go

does not she come

does not she ride

does not she give

does not he arrive

do they arrive

do they come

do they eat

do they not go

do they not learn

do they not read

does she not learn

does he not learn

do you not learn

قیودی که در زبان انگلیسی حال ساده به کار می روند شامل موارد زیر است :

every day , once a week , yearly , hourly , weekly , daily

برای مثال :

the old man walks his dog every day

پیرمرد هرروز با سگش برای پیاده روی می رود

i usually drive to work

من اثر وقت ها برای رفتن به کار با ماشین می روم .

+ نوشته شده در يکشنبه 4 شهريور 1397ساعت 13:05 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 18

گرامر زبان انگلیسی تافل

گرامر زبان انگلیسی تافل

در ازمون تافل تقریبا باید تمام گرامر ها را بلد باشید اما بعضی از گرامر ها را ما در این جا به طور اختصار توضیح دادیم که از بقیه مهم تر هستند

grammar

یادگیری ساختن جمله با گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری در گرامر زبان انگلیسی تافل

زمان گذشته استمراری در زبان فارسی در واقع همان ماضی بعید استمراری است که مطابق بقیه زما ن ها از قاعده و نظم خاصی تبعیت می کند که ما فرمول زیر را برای ساخت جمله به صورت ماضی بعید استمراری شرح می دهیم

فاعل + been+had+فعل + ing

برای اینکه جمله منفی بسازید فقط کافیه به جمله not اضافه کنیم و مطابق فرمول زیر عمل کنیم

فاعل +been+not+had+فعل +ing

I had been driving

من می راندم

you had been driving

تو می راندی

we had been driving

ما می راندیم

they had been driving

ان ها می راندند

he had been driving

او می راند

you had been driving

شما می راندید

یادگیری جملات شرطی در گرامر زبان انگلیسی تافل

به طور کلی هر گاه کاری بستگی به انجام عمل دیگری داشته باشد ان را جمله شرطی می گویند

به جای if در جملات شرطی می توان از کلمات مترادف ان ها استفاده کر مهم ترین این کلمات عبارت اند از

If not

Unless

Or less

Other wise

It is time we were at school

وقت ان است که در مدرسه بوده باشیم

ترکیب but for معادل if it were not for یا if it had not been fòr و به جای فعل و لفظ شرط را می گیرد

But for the storm , we should arrived earlier

اگر هوا طوفانی نشده بود ، زود تر به مقصد می رسیدیم

زمان های شرطی
1-برای گمانه زنی درمورد آنچه ممکن است اتفاق بیوفتد,
2-آنچه ممکن بود اتفاق بیوفتد
3-و آنچه آرزو داریم که اتفاق بیوفتد استفاده میشوند.

برای آغاز جملات شرطی اکثرا از if استفاده میشود. بسیاری از افعال در جملات شرطی با یکی از زمان های گذشته ساخته میشوند.
به این نوع زمان "گذشته "غیر واقعی" یا "the unreal past" گفته میشود اما منظور ما لزوما اشاره به اتفاقی در گذشته نیست.

جملات شرطی ممکن با احتمال وقوع قوی در گرامر زبان انگلیسی جنلات شرطی

جملاتی هستند که امکان وقوع کار کاملا قطعی است و یا بیان واقعیتی مورد نظر است

If i ask him ,he will do it for me .

اگر از او بخواهن ان را برایم انجام خواهد داد

در جمله ی بالا امکان خواستن از او و انجام کار از طرف او برای من کاملا محرز است .

مثال دیگر

If you drink this dirty water,you will get sick

اکر این اب کثیف را بخوری مریض خواهی شد .

در جمله ی بالا یک امر واقعی و محرز بازگو می شود .

در این گونه جملات فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط در زمان اینده ی ساده است

طرز ساختن جملات شرطی در زبان انگلیسی تافل

If you come here ,we shall go to the cinama .

اگر اینجا بیایی به سینما خواهیم رفت .

فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط به صورت امر :

If you see him , give him this massage .

اگر او را دیدی این پیام را به او برسان .

فعل سوال و جواب شرط هر دو در زمان حال ساده باشند

If you put some ice in a warm pot , it change into water .

اگر قدری یخ در ظرف گرمی بگذارید به اب تبدیل می شود

این نوع شرط برای بیان نتیجه به کار برده می شود .

فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط با یکی از افعال مخصوص باشد

If you solve this problem , you can get a good prize .

اگر این مسئله را حل کنید می توانید جایزه ی خوبی بگیرید

چنان که ملاحظه می شود زمان فعل در این نوع شرط همیشه اخباری است .

یادگیری طریقه مجهول کردن آینده در گذشته ساده در گرامر زبان انگلیسی تافل

مفعول جمله معلوم +be + would should +قسمت سوم اصلی فعل + by +فاعل جمله معلوم

Our teacher would do it

It would be done by our teacher

یادگیری طریقه مجهول کردن اینده کامل در گرامر زبان انگلیسی تافل

مفعول جمله معلوم +been +have +will shall +قسمت سوم فعل اصلی +by +فاعل جمله معلوم

You will have seen your friends

Your friends wil have been seen by you

یادگیری کاربرد قید ربط where در گرامر زبان انگلیسی تافل

این کلمه اشاره به مکان می کمد و در حقیقت به جای in which به کار می رود

This is the city were i was born

یادگیری کاربرد قید ربط when در گرامر زبان انگلیسی تافل

این کلمه به جای in which یا on which به کار می رود

The year when he was born

یادگیری کاربرد ضمیر ربط which موارد و کاربرد ان در گرامر زبان انگلیسی تافل

این کلمه در وسط جمله به عنوان کلمه ربط به گار می رود این کلمه به معنی که در فارسی است و اشاره به اشیا می کند این کلمه نیز حالت فعلی و مفعولی دارد که بعد از ان فعل یا فاعل به کار می رود و نیز قبل از ان حروف اضافه هایی مانند about with in on و غیزه به کار می رود

The book which is on the desk is very cheap

The book which i bought last week was very interesting

Which را می توان در حالت مفعولی از جمله حذف کرد

برچسب ها : گرامر زبان انگلیسی ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 4 مهر 1397ساعت 20:19 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 13

گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

یادگیری طرز ساختن جمله در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

قسمت سوال شرط را subordinate و جزای شرط را principle cluase می گویند .

طرز ساختن گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

If you put some ice in a warm pot , it change into water .

اگر قدری یخ در ظرف گرمی بگذارید به اب تبدیل می شود

این نوع شرط برای بیان نتیجه به کار برده می شود .

فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط با یکی از افعال مخصوص باشد

If you solve this problem , you can get a good prize .

اگر این مسئله را حل کنید می توانید جایزه ی خوبی بگیرید

چنان که ملاحظه می شود زمان فعل در این نوع شرط همیشه اخباری است .

جملاتی هستند که امکان وقوع کار کاملا قطعی است و یا بیان واقعیتی مورد نظر است

If i ask him ,he will do it for me .

اگر از او بخواهن ان را برایم انجام خواهد داد

در جمله ی بالا امکان خواستن از او و انجام کار از طرف او برای من کاملا محرز است .

مثال دیگر

If you drink this dirty water,you will get sick

اکر این اب کثیف را بخوری مریض خواهی شد .

در جمله ی بالا یک امر واقعی و محرز بازگو می شود

در این نوع جملات امکان و احتمال انجام عمل وجود دارد .به طور کلی جملات شرطی ممکن را می توان به سه گروه تقسیم کرد

جملات شرطی ممکن با امکان وقوع قوی

جملات شرطی ممکن با امکان احتمال وقوع ضعیف

جملات شرطی ممکن با احتمال وقوع خیلی ضعیف

معرفی اقسام شرط در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

به طور کلی از نظر امکان وقوع کار جملات شرطی را به دو دسته تقسیم می کنند

ممکن و غیر ممکن

به طور کلی می توان گفت که انجام فعل جواب شرط یا جززای شرط رابطه ی کاملا مستقیمی با انجام فعل سوال شرط دارد :

اگر زود حرکت می کردم به قطار می رسیدم

If i left early ,i should get the rain

در صورتی که سوال شرط در اغاز جمله قرار بگیرد ان را به وسیله ی (،) از بقیه جمله جدا می کنیم ولی چنان چه سوال شرط بعد از جواب در ایو نیازی به ان نیست

گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

معرفی جملات شرطی غیر ممکن در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

این نوع جملات خود بر دو دسته تقسیم می شوند

شرط مربوط با اینده امکان وقوع این شرط تقریبا غیر ممکن است

مثال برای ساختن گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

شرط مربوط به گذشته شرطی که مربوط به گذشته است و انجام ان کاملا غیر ممکن است

If he should accept my proposal ,he may succeed in his life .

اگر تصادفا پیشنهاد های من را بپذیرد ممکن است در زندگی اش موفق شود

امکان پذیرفتن در این پیشنهاد ها کم است

If you should come across with my friend , give him this parcel.

اگر تصادفا با دوستم روبه رو شدی این بسته را به او بده

Supposing he asked you to go with him , what would you do

فرض کنیم از شما خواهش کرد که با او بروید چه خواهید کرد

He will not be able to get get his desires unless he tries hard

او به ارزو هایش نخواهد رسید مگر این که سخو بکوشد

بعد از ترکیب های زیر چون عملی فرضی مورد نظر است به جای زمان حال فعل از گذشته و به جای ماضی نقلی از ماضی بعید استفاده می شود . این ترکیب ها عبارت اند از

I wish ,it is time ,if only ,as if , as thought

I whish i were 10 years younger now

ای کاش اکنون ده سال جوان تر بددم

I wish i had seen you yesterday

ای کاش شما را دیروز می دیدم

It is time we were at school

وقت ان است که در مدرسه بوده باشیم

ترکیب but for معادل if it were not for یا if it had not been fòr و به جای فعل و لفظ شرط را می گیرد

But for the storm , we should arrived earlier

اگر هوا طوفانی نشده بود ، زود تر به مقصد می رسیدیم

طرز ساختن جمله در گرامر زبان انگلیسی جملات شرطی

در این گونه جملات با این که منظور از بیان شرط زمان حال و گاهی اینده است چون عمل فرضی است .فعل سوال شرط در گذشته ی التزامی و فعل جواب شرط با should یا would و mightیا couldبا مصدر ساده است

If he took his exams tomarrow ,he might pass them

اگر فردا امتحاناتش را می داد ممکن بود قبول شود

در این جمله فرض قضیه مورد نظر است که احتمالش خیلی ضعیف است

If i studied this book ,i would buy it .

اگر این کتاب را مطالعه می کردم ان را می خریدم

صورت فرضی قضیه مورد نظر است مطالعه نمی کنم و در نتیجه نیز نمی خرم

این نوع شرط را شرط حال می گویند که متضمن یک امر منفی و تصوری است

گاهی فعل سوال شرط را با would و مصدر ساده می یازند در این صورت امکان وقوع عمل از شرط تصوری بیش تر است و انجام شرط به موافقت عامل دیکر بستگی دارد

If you would put up with difficulties ,i might support you

اگر با مشکلات می ساختید ممکن بود از شما حمایت کنم

If you had known this matter yesterday , i should have told it to you

اگر دیروز این مطلب را می دانستم ان را به شما می گفتم

If you had solved this problem , you could have passed your exam

اگر این مسئله را حل کرده بودید می توانستید در امتحان قبول شوید

گرامر انگلیسی آموزش صفر تا صد گرامر زبان انگلیسی

+ نوشته شده در پنجشنبه 11 مرداد 1397ساعت 21:42 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 16

گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

نحوه استفاده از گرامر زبان انگلیسی آینده کامل استمراری

گرامر - گرامر انگلیسی زمان آینده کامل استمراری زمانی استفاده می شود که ما کاری را که به مدت معینی در اینده ادامه دارد انجام می دهیم

grammar

برای ساختن جمله در زمان اینده کامل استمراری از have been استفاده می کنیم و تز فرمول زیر در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری می توانیم استفاده کنیم

فاعل+been+have+not+will+فعل

در اگرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری فعل ing می گیرد برای مثال :

نحوه استفاده از شکل سوالی جمله سازی در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

نحوه ساختن جمله مثبت ومثال از فعل waite برای اموزش جمله سازی سوالی مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

will i have been waiting

من در حال انتظار نبوده ام

will you have been waiting

تو در حال انتظار بوده ای

will they have been waiting

ان ها در حال انتظار بوده اند

will he have been waiting

او در حال انتظار بوده است

will she have been waiting

او در حال انتظار بوده است

will you have been waiting

شما درحال انتظار نبوده اید

will we have been waiting

ما در حال انتظار بوده ایم

نحوه ساختن جمله ی مثبت و مثال از فعل play برای اموزش جمله سازی سوالی مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

will i have been playing

من در حال بازی بوده ام

will you have been playing

تو در حال بازی بوده ای

will they have been playing

ان ها در حال بازی بوده اند

will he have been playing

او در حال بازی بوده است

will she have been playing

او در حال بازی بوده است

will we have been playing

ما در حال بازی بوده ایم

will you have been playing

شما در حال نبازی بوده اید

نحوه ی ساختن جمله مثبت و مثال از فعل work برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

will i have been working

من در حال کار کردن بوده ام

will you have been working

تو در حال کار کردن بوده ای

will he have been working

او در حا کار کردن بوده است

will she have been working

او در حال کار کردن بوده است

will they have been working

ان ها در حال کار کردن بوده اند

will we have been working

ما درحال کار کردن بوده ایم

will you have been working

شما درحال کارکردن بوده اید

نحوه ساختن جمله مثبت و مثال از فعل buy برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

will i have been buying

من در حال خرید بوده ام

will you have been buying

تو در حال خرید بوده ای

will they have been buying

ان ها در حال خرید بوده اند

will you have been buying

شما در حال خرید بوده اید

will he have been buying

او در حال خرید بوده است

will she have been buying

او در حال خرید بوده است

will we have been buying

ما در حال خرید بوده ایم

نحوه ساختن جمله مثبت و مثال از فعل live برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

will i have been living

من در حال زندگی بوده ام

will you have been living

تو در حال زندگی بوده ای

will they have been living

ان ها در حال زندگی بوده اند

will you have been living

شما در حال زندگی بوده اید

wil he have been living

او در حال زندگی بوده است

will she have been living

او در حال زندگی بوده است

will we have been living

ما در حال زندگی بوده ایم

will she have been living

او در حال زندگی بوده است

نحوه ساختن جمله مثبت و مثال برای فعل drive برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

will i have been driving

من در حال راندن بوده ام

will you have been driving

شما در حال راندن بوده اید

will we have been driving

ما در حال راندن بوده ایم

will you have been driving

تو در حال راندن بوده ای

will they have been driving

ان ها در حال راندن بوده اند

will he have been driving

او در حال راندن بوده است

will she have been driving

او در حال راندن بوده است

نحوه ساختن جمله مثبت و مثال از فعل write برای اموزش جمله سازی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

will i have been writing

من در حال نوشتن بوده ام

will you have been writing

تو در حال نوشتن بوده ای

will they have been writing

ان ها در حال نوشتنن بوده اند

will you have been writing

شما در حال نوشتن بوده اید

will he have been writing

او در حال نوشتن بوده است

will she have been writing

او در حال نوشتن بوده است

will we have been writing

ما در حال نوشتن بوده ایم

مثال از فعل read برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

will i have been reading

من در حال هخواندن بوده ام

will you have been reading

تو در حال خواندن بده ای

will you have been reading

شما در حال خواندن بوده اید

will they have been reading

ان ها در حال خواندن بوده اند

will he have been reading

او در حال خواندن بوده است

will we have been reading

ما در حال خواندن بوده ایم

will he have been reading

او در حال خواندن بوده است

مثال از فعل come برای اموزش جمله سازی سوالی شکل مثبت در گرامر زبان انگلیسی اینده کامل استمراری

WILL i have been coming

من در حال امدن بوده ام

will you have been coming

تو در حال امدن بوده ای

will they have been coming

ان ها در حال امدن بوده اند

will you have been coming

شما در حال امدن بوده اید

will he have been coming

او در حال امدن بوده است

will she have been coming

او در حال امدن بوده است

will we have been coming

ما در حال امدن بوده ایم

+ نوشته شده در شنبه 20 مرداد 1397ساعت 14:58 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 14