تبلیغات
گرامر زبان انگلیسی تافل

گرامر انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی تافل

گرامر زبان انگلیسی تافل

در ازمون تافل تقریبا باید تمام گرامر ها را بلد باشید اما بعضی از گرامر ها را ما در این جا به طور اختصار توضیح دادیم که از بقیه مهم تر هستند

grammar

یادگیری ساختن جمله با گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری در گرامر زبان انگلیسی تافل

زمان گذشته استمراری در زبان فارسی در واقع همان ماضی بعید استمراری است که مطابق بقیه زما ن ها از قاعده و نظم خاصی تبعیت می کند که ما فرمول زیر را برای ساخت جمله به صورت ماضی بعید استمراری شرح می دهیم

فاعل + been+had+فعل + ing

برای اینکه جمله منفی بسازید فقط کافیه به جمله not اضافه کنیم و مطابق فرمول زیر عمل کنیم

فاعل +been+not+had+فعل +ing

I had been driving

من می راندم

you had been driving

تو می راندی

we had been driving

ما می راندیم

they had been driving

ان ها می راندند

he had been driving

او می راند

you had been driving

شما می راندید

یادگیری جملات شرطی در گرامر زبان انگلیسی تافل

به طور کلی هر گاه کاری بستگی به انجام عمل دیگری داشته باشد ان را جمله شرطی می گویند

به جای if در جملات شرطی می توان از کلمات مترادف ان ها استفاده کر مهم ترین این کلمات عبارت اند از

If not

Unless

Or less

Other wise

It is time we were at school

وقت ان است که در مدرسه بوده باشیم

ترکیب but for معادل if it were not for یا if it had not been fòr و به جای فعل و لفظ شرط را می گیرد

But for the storm , we should arrived earlier

اگر هوا طوفانی نشده بود ، زود تر به مقصد می رسیدیم

زمان های شرطی
1-برای گمانه زنی درمورد آنچه ممکن است اتفاق بیوفتد,
2-آنچه ممکن بود اتفاق بیوفتد
3-و آنچه آرزو داریم که اتفاق بیوفتد استفاده میشوند.

برای آغاز جملات شرطی اکثرا از if استفاده میشود. بسیاری از افعال در جملات شرطی با یکی از زمان های گذشته ساخته میشوند.
به این نوع زمان "گذشته "غیر واقعی" یا "the unreal past" گفته میشود اما منظور ما لزوما اشاره به اتفاقی در گذشته نیست.

جملات شرطی ممکن با احتمال وقوع قوی در گرامر زبان انگلیسی جنلات شرطی

جملاتی هستند که امکان وقوع کار کاملا قطعی است و یا بیان واقعیتی مورد نظر است

If i ask him ,he will do it for me .

اگر از او بخواهن ان را برایم انجام خواهد داد

در جمله ی بالا امکان خواستن از او و انجام کار از طرف او برای من کاملا محرز است .

مثال دیگر

If you drink this dirty water,you will get sick

اکر این اب کثیف را بخوری مریض خواهی شد .

در جمله ی بالا یک امر واقعی و محرز بازگو می شود .

در این گونه جملات فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط در زمان اینده ی ساده است

طرز ساختن جملات شرطی در زبان انگلیسی تافل

If you come here ,we shall go to the cinama .

اگر اینجا بیایی به سینما خواهیم رفت .

فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط به صورت امر :

If you see him , give him this massage .

اگر او را دیدی این پیام را به او برسان .

فعل سوال و جواب شرط هر دو در زمان حال ساده باشند

If you put some ice in a warm pot , it change into water .

اگر قدری یخ در ظرف گرمی بگذارید به اب تبدیل می شود

این نوع شرط برای بیان نتیجه به کار برده می شود .

فعل سوال شرط در زمان حال ساده و فعل جواب شرط با یکی از افعال مخصوص باشد

If you solve this problem , you can get a good prize .

اگر این مسئله را حل کنید می توانید جایزه ی خوبی بگیرید

چنان که ملاحظه می شود زمان فعل در این نوع شرط همیشه اخباری است .

یادگیری طریقه مجهول کردن آینده در گذشته ساده در گرامر زبان انگلیسی تافل

مفعول جمله معلوم +be + would should +قسمت سوم اصلی فعل + by +فاعل جمله معلوم

Our teacher would do it

It would be done by our teacher

یادگیری طریقه مجهول کردن اینده کامل در گرامر زبان انگلیسی تافل

مفعول جمله معلوم +been +have +will shall +قسمت سوم فعل اصلی +by +فاعل جمله معلوم

You will have seen your friends

Your friends wil have been seen by you

یادگیری کاربرد قید ربط where در گرامر زبان انگلیسی تافل

این کلمه اشاره به مکان می کمد و در حقیقت به جای in which به کار می رود

This is the city were i was born

یادگیری کاربرد قید ربط when در گرامر زبان انگلیسی تافل

این کلمه به جای in which یا on which به کار می رود

The year when he was born

یادگیری کاربرد ضمیر ربط which موارد و کاربرد ان در گرامر زبان انگلیسی تافل

این کلمه در وسط جمله به عنوان کلمه ربط به گار می رود این کلمه به معنی که در فارسی است و اشاره به اشیا می کند این کلمه نیز حالت فعلی و مفعولی دارد که بعد از ان فعل یا فاعل به کار می رود و نیز قبل از ان حروف اضافه هایی مانند about with in on و غیزه به کار می رود

The book which is on the desk is very cheap

The book which i bought last week was very interesting

Which را می توان در حالت مفعولی از جمله حذف کرد

برچسب ها : گرامر زبان انگلیسی ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 4 مهر 1397ساعت 20:19 توسط ابراهیم | | تعداد بازدید : 12